O nama Reference Izveštaji Vesti Kontakt Galerija
Grupacija  1.5. naselje
Grupacija 1.4 naselje
Dnevni boravak za decu ometenu u razvoju u Šekspirovoj bb Beograd

Preuzmite tekstove:


1. Odluka o sazivanju Godisnje Skupstine akcionara za 2022 godinu (.pdf)
2. Poziv akcionarima za Godisnju Skupstinu akcionara za 2022 godinu (.pdf)
3. Formular za glasanje u odsustvu (.pdf)
4. Glasacki listici (.pdf)
5. Punomocje za glasanje (.pdf)
6. Predlozi odluka za skupstinu akcionara (.pdf)
7. Finansijski izvestaji za 2021 godinu (.pdf)
8. Napomene uz finansijske izvestaje za 2021 godinu (.pdf)
9. Izvestaj o poslovanju za 2021 godinu (.pdf)
10. Revizorski izvestaj (.pdf)
11. Izvestaj o korporativnom upravljanju 2021 (.pdf)
12. Zapisnik sa Sednice akcionara 2021 (.pdf)
13. Izvestaj Komisije za glasanje (.pdf)
14. Odluke Skupstine akcionara (.pdf)
15. Odluka o usvajanju finansijskih izvestaja (.pdf)
16. Odluka o neraspodeli dobiti (.pdf)
17. Izvestaj o odrzanoj skupstini (.pdf)
18. Izvestaj internog revizora (.pdf)
19. Godisnji izvestaj o poslovanju (.pdf)
20. Godisnji izvestaj o informacijama (.pdf)

1. Godisnji izvestaj o poslovanju 2020 (.pdf)
2. Odluka o sazivanje skupstine akcionara 2021 (.pdf)
3. Poziv akcionarima za godisnju skupštinu 2021 (.pdf)
4. Formular za glasanje u odsustvu 2021 (.pdf)
5. Glasacki listici 2021 (.pdf)
6. Punomocje za glasanje 2021 (.pdf)
7. Predlozi odluka 2021 (.pdf)
8. Obrasci zavrsnog racuna za 2020 (.pdf)
9. Napomene za 2020 el.p (.pdf)
10. Izvestaj o poslovanju 2020 el.p (.pdf)
11. Izvestaj revizora 2020 el.p (.pdf)
12. Izvestaj Internog revizora 2020 (.pdf)
13. Misljenje Komisije za reviziju (.pdf)
14. Zapisnik sa Skupstine akcionara (.pdf)
15. Izvesaj sa Skupstine akcionara (.pdf)
16. Izvestaj o odrzanoj Skupstini (.pdf)
17. Statut preciscen tekst 2021 (.pdf)
18. Odluka o izmeni teksta Statuta (.pdf)
19. Odluka FI 2020 (.pdf)
20. Odluka dobit 2020 (.pdf)
21. Odluke Skupstine akcionara (.pdf)

1. Odluka o sazivanju skupštine akcionara 2020 (.pdf)
2. Poziv za sednicu skupštine 2020 (.pdf)
3. Formular za glasanje u odsustvu 2020 (.pdf)
4. Glasacki listici 2020 (.pdf)
5. Punomoćje za glasanje 2020 (.pdf)
6. Predlozi odluka 2020 (.pdf)
7. Misljenje Komisije za Reviziju (.pdf)
8. Obrasci Zavrsnog racuna 2019 (.pdf)
9. Izvestaj internog revizora 2019 (.pdf)
10. Napomene za 2019 potpis (.pdf)
11. Izvestaj revizora 2019 SIGNED (.pdf)
12. Izvestaj o poslovanju 2019 potpis (.pdf)
13. Godisnji izvestaj za 2019 godinu (.pdf)
14. Zapisnik sa odrzane godisnje skupstine akcionara (.pdf)
15. Izvestaj komisije (.pdf)
16. Izvestaj o odrzanoj skupstini (.pdf)
17. Odluka o neraspodeli dobiti za 2019 godinu (.pdf)
18. Odluka o usvajanju finansijskih izvestaja za 2019 godinu (.pdf)
19. Odluka o ponistavanju sopstvenih akcija (.pdf)
20. Odluka o sticanju sopstvenih akcija (.pdf)
21. Misljenje Komisije za reviziju 2020 (.pdf)

1. Odluka o sazivanju Skupstine 2019 (.pdf)
2. Poziv za sednicu Skupstine 2019 (.pdf)
3. Formular za glasanje u odsustvu 2019 (.pdf)
4. Glasacki listici 2019 (.pdf)
5. Punomocje za glasanje u odsustvu 2019 (.pdf)
6. Predlozi odluka Skupstini 2019 (.pdf)
7. Obrasci zavrsnog racuna za 2018 godinu (.pdf)
8. Izvestaj o poslovanju za 2018 godinu (.pdf)
9. Izvestaj internog revizora za 2018 godinu (.pdf)
10. Misljenje Komisije za reviziju (.pdf)
11. Napomene uz finansijske izvestaje za 2018 godinu (.pdf)
12. Revizorski izvestaj za 2018 godinu (.pdf)
13. Godisnji izvestaj za 2018 godinu pre Skupstine (.pdf)
14. Izvestaj sa odrzane Skupstine 2019 (.pdf)
15. Izvestaj Komisije za glasanje 2019 (.pdf)
16. Zapisnik sa Sednice 2019 (.pdf)
17. Dokument o objavljenim informacijama (.pdf)
18. Godisnji izvestaj nakon Skupstine za 2018 godinu (.pdf)

1. Odluka o sazivanju vanredne sednice skupstine akconara (.pdf)
2. Poziv akcionarima za vanrednu sednicu skupstine (.pdf)
3. Glasacki listici (.pdf)
4. Formular za glasanje u odsustvu (.pdf)
5. Punomocje za glasanje (.pdf)
6. Predlog odluke NO o reviziji (.pdf)
7. Predlozi oduka za Skupstinu (.pdf)
8. Misljenje Komisije za reviziju (.pdf)
9. Izvestaj o odrzanoj Vanrednoj Skupstini (.pdf)
10. Zapisnik sa Vanredne Skupstine (.pdf)
11. Izvestaj Komisije za glasanje (.pdf)

1. Zavrsni racun za 2017 godinu (.pdf)
2. Napomene za 2017 godinu (.pdf)
3. Izvestaj revizora za 2017 godinu (.pdf)
4. Izvestaj o poslovanju za 2017 godinu (.pdf)
5. Godisnji izvestaj za 2017 godinu (.pdf)
6. Odluka o sazivanju godisnje skupstine akcionara (.pdf)
7. Predlozi odluka (.pdf)
8. Glasacki listici (.pdf)
9. Punomocje za glasanje (.pdf)
10. Formular za glasanje u odsustvu (.pdf)
11. Godisnji izvestaj pre odrzavanja Skupstine akcionara (.pdf)
12. Izvestaj Internog revizora (.pdf)
13. Izvestaj Komisije za glasanje (.pdf)
14. Izvestaj o odrzanoj Skupstini (.pdf)
15. Zapisnik sa Sednice 2018 (.pdf)
16. GI2017 nakon odrzane Skupstine (.pdf)


1. Graditelj Zavrsni racun 2016 (.pdf)
2. Napomene za 2016 godinu (.pdf)
3. Izvestaj revizora za 2016 godinu (.pdf)
4. Izvestaj o poslovanju za 2016 godinu (.pdf)
5. Godisnji izvestaj za 2016 godinu (.pdf)
6. Odluka o sazivanju skupstine akcionara (.pdf)
7. Predlozi odluka (.pdf)
8. Glasacki listici (.pdf)
9. Punomocje za glasanje (.pdf)
10. Formular za glasanje u odsustvu (.pdf)
11. Godisnji izvestaj pre odrzavanja Skupstine akcionara (.pdf)
12. Izvestaj internog revizora 2017 (.pdf)
13. Izvestaj sa skupstine 2017 (.pdf)
14. Zapisnik sa Sednice 2017 (.pdf)
15. Izvestaj o bitnom dogadjaju (.pdf)
16. Godisnji izvestaj za 2016 nakon odrzane Skupstine (.pdf)


1.1. Obrasci Zavrsnog racuna za 2015 godinu (.pdf)
1.2. Napomene uz finansijske izvestaje (.pdf)
1.3. Izvestaj o poslovanju za 2015 godinu (.pdf)
1.4. Izvestaj revizora za 2015 godinu (.pdf)
1.5. Odluka o sazivanju skupstine (.pdf)
1.6. Punomocje za glasanje (.pdf)
1.7. Formular za glasanje u odstustvu (.pdf)
1.8. Poziv akcionarima (.pdf)
1.9. Predlozi odluka za skupstinu 20.06.16. godine (.pdf)
1.10. Glasacki listic (.pdf)
1.11. Godisnji izvestaj pre odrzavanja Skupstine akcionara (.pdf)
1.12. GI 2015 nakon odrzane Skupstine (.pdf)
1.13. Zapisnik sa Skupstine akcionara (.pdf)
1.14. Izvestaj sa Skupstine akcionara (.pdf)
1.15. Izvestaj internog revizora (.pdf)


2.1. Graditelj - Zavrsni racun 2014. godina (.pdf)
2.2. Napomene uz finansijske izvestaje 2014. godina (.pdf)
2.3. Izvestaj o poslovanju 2014. godina (.pdf)
2.4. Izvestaj ovlascenog revizora za 2014 godinu (.pdf)
2.5. Godisnji Izvestaj 2014 (.pdf)
2.6. Izvestaj internog revizora 2014 (.doc)
2.7. Odluka o sazivanju skupstine akcionara (.pdf)
2.8. Punomocje za glasanje (.pdf)
2.9. Formular za glasanje u odsustvu (.pdf)
2.10. Zapisnik sa sednice Skupstine (.pdf)
2.11. Izvestaj sa sednice Skupstine (.pdf)
2.12. Predlozi odluka Skupstine (.pdf)
2.13. Godisnji dokument o objavljenim informacijama (.pdf)
2.14. Izvestaj o bitnom dogadjaju (.pdf)


3.1. Finansijski izvestaj za 2013 godinu - obrazac (.pdf)
3.2. Izvestaj i misljenje revizora za 2013. godinu (.pdf)
3.3. Godisnji izvestaj o poslovanju za 2013. godinu (.pdf)
3.4. Izvestaj internog revizora 2013. godina (.pdf)
3.5. Napomene uz finansijske izvestaje 2013 (.pdf)
3.6. Finansijski izvestaj za 2013. godinu (.pdf)
3.7. Odluka o sazivanju godisnje skupstine drustva (.pdf)
3.8. Punomocje za glasanje (.pdf)
3.9. Formular za glasanje u odstustvu (.pdf)
3.10. Predlozi odluka za skupstinu (.pdf)
3.11. Izvestaj o radu Nadzornog odbora (.pdf)
3.12. Godisnji dokument o objavljenim informacijama (.pdf)
3.13. Skupstina - izvestaj o bitnim dogadjajima (.pdf)
3.14. Zapisnik sa sednice (.pdf)
3.15. Godisnji izvestaj 2013 (.pdf)


4.1. Finansijski izvestaj za 2012.god (.pdf)
4.2. Napomene uz finansijski izvestaj za 2012.god (.doc)
4.3. Izvestaj i misljenje revizora za 2012.god (.pdf)
4.4. Godisnji izvestaj o poslovanju za 2012.god (.doc)
4.5. Finansijski izvestaj za 2012.god - obrazac (.pdf)
4.6. Godisnji dokument o objavljenim informacijama za 2012 godinu (.pdf)
4.7. GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2012.GODINU (.pdf)Završni račun za 2011. godinu