O nama Reference Izveštaji Vesti Kontakt Galerija
Stambena grupacija blok 11C, objekat K3, K4 - Zemun
Grupacija 2 objekat 2C III M.Z. Bežanijska kosa
Osnovna škola u naselju Kaluđerica sa infrastrukturom

O nama

Građevinsko društvo „Graditelj – Beograd“ AD Beograd-Železnik poniklo je iz građevinskog preduzeća - GRO „Graditelj“ iz Gornjeg Milanovca, koje je započelo svoj rad kao samostalna privredna organizacija davne 1959. godine. Osnivanje ove firme nastalo je spajanjem građevinskog preduzeća „Rudnik“ i građevinske zadruge „Vujan“ sa dva velika gradilišta: u Beogradu i Gornjem Milanovcu.

Osnovano u vreme najintenzivnijih radova na obnovi zemlje, GRO „Graditelj“ je dao veliki doprinos u izgradnji nove Jugoslavije. Razvijajući se u pravcu objedinjavanja, projektovanja i izvođenja radova uz primenu savremenih sistema i moderne tehnologije istovremeno su se sledile i sve pozitivne promene našeg društva.

Sledeći tokove u društvu i potrebe razvoja Građevinska radna organizacija „Graditelj“ Gornji Milanovac je veliki akcenat dala razvoju OOUR-a „Građevinska operativa Beograd“ u Beogradu, koja od 05. 01. 1990. godine posluje kao samostalno Društveno građevinsko preduzeće „Graditelj – Beograd“, sa sedištem u Železniku, ul. Radnih akcija 93a.

Godine 1991. preduzeće je promenilo status u Mešovito građevinsko preduzeće „GRADITELJ-BEOGRAD“ DD, a 1993. godine organizovalo se kao Građevinsko preduzeće „GRADITELJ-BEOGRAD“ DD.

Građevinsko preduzeće „GRADITELJ-BEOGRAD“ DD, u decembru 2000.godine, ulazi u proces svojinske transformacije, a 2001. godine se, nakon usaglašavanja sa novim zakonima, registruje kao AKCIONARSKO DRUŠTVO sa pretežnim društvenim kapitalom. Proces svojinske transformacije uspešno je završen 2005. godine kada se Građevinsko preduzeće „GRADITELJ-BEOGRAD“ AD BEOGRAD-ŽELEZNIK upisuje u Registar privrednih subjekata sa 100% akcijskog kapitala.

Nakon usaglašavanja sa najnovijim zakonskim propisima, preduzeće je promenilo poslovno ime i šifru delatnosti, tako da je sada registrovano pod poslovnim imenom GRAĐEVINSKO DRUŠTVO „GRADITELJ-BEOGRAD“ AD BEOGRAD-ŽELEZNIK, Radnih akcija 93a, osnovna delatnost 4120 - izgradnja stambenih i nestambenih zgrada, matični broj 07014830, PIB 100571421.

„GRADITELJ-BEOGRAD“ AD BEOGRAD-ŽELEZNIK sa velikim uspehom gradi na širem području grada Beograda veliki broj savremenih objekata, kao i čitava naselja, zahvaljujući timu mladih ambicioznih stručnjaka sposobnih da se uhvate u koštac sa najkomplikovanijim problemima u građevinarstvu, a da se pri tome ni u jednom momentu ne zapostavi vrhunski kvalitet radova.

Građevinsko društvo „GRADITELJ-BEOGRAD“ AD Beograd-Železnik vodi računa o svojim zaposlenima i rešavanju njihovih osnovnih egzistencijalnih problema, kao i osećaja pripadnosti preduzeću, jer motivacija zaposlenih, njihovo zadovoljstvo, razvoj i usavršavanje predstavlja kako lični, tako i napredak građevinskog društva u celini.


OSNOVNI PODACI
Naziv, sedište i adresa:
    Građevinsko društvo "GRADITELJ-BEOGRAD" AD,
    11147 Beograd, Vodovodska 69;      
    Matični broj: 07014830; PIB 100571421
    E-mail adresa: graditeljbeograd@gmail.com
    web sajt: www.graditeljbeograd.com


POSLOVNA DELATNOST
Sifra delatnosti:  4120 - Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

  1. Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija stambenih, industrijskih, poslovnih i drugih objekata,
  2. Zavrsni zanatski radovi u gradjevinarstvu,
  3. Prodaja nekretnina


SERTIFIKATI I POLITIKE KVALITETA

Graditelj-Beograd AD poseduje sertifikatе ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 kao potvrdu kvaliteta.
Politika integrisanog sistema menadžmenta